Kvinnojouren
Kvinnojouren

Vill du ha kontakt med oss i KVINNOJOUREN?

Mejla till:  lycksele@roks.se

eller ring  0950-372 11    mellan kl: 08-22 varje dag, året runt!

Facebook: Kvinnojouren I Lycksele.  
http://www.facebook.com/KvinnojoureniLycksele

Instagram: lyckselekvinnojour  http://www.instagram.com/lyckselekvinnojour/

 

Fristående tjejjour:

Mejla till: www.lyckseletjejjour@hotmail.com

Chatt:  lycksele.tjejjouren.se

 

Kontakt med vår riksorganisation: www.roks.se

Nationell stödtelefon: 020-50 50 50: www.kvinnofridslinjen.se

Terrafem:  020-52 10 10   för dig som inte talar svenska.

Socialtjänst Lycksele kommun: 0950-166 00 vx

Juridisk rådgivning

GRATIS Tisdagar och Torsdagar 18.00-21.00   Tel: 090-77 97 00

lycksele@roks.se · tel 0950-372 11

w10