Kvinnojouren
Kvinnojouren

 

Fakta om vår jour

2019  firade vi att Kvinnojouren arbetat i 30 år för att säkra tillvaron för utsatta kvinnor och barn i Lapplands inland. Vårt upptagningsområde är stort och under alla år har vi tagit emot behövande från alla kranskommuner och även från andra delar av Sverige.

Systerskap och kunskap har i alla år präglat vårt arbete och vi har alltid samarbetat med de andra aktörerna i samhället för att uppnå ett bra resultat för de stödsökande.

Vi tackar alla för det stöd och de insatser som gjorts i styrelsearbete eller jourverksamhet under alla de år vi varit aktiva.

Vi förväntar oss ett bra stöd från allmänheten och politikerna även i fortsättningen, även om vi önskar att vi inte ska behövas i 30 år till - men som utvecklingen ser ut är det nog en utopi.

lycksele@roks.se · tel 0950-372 11

w10