Kvinnojouren
Kvinnojouren

Praktisk hjälp

Du som kontaktar oss kan få hjälp med detta:

Du som ringer till oss får en kontaktkvinna som kan hjälpa dig med det praktiska och andra ting.

Om du behöver komma hemifrån, så har vi ett akutboende dit du och dina barn kan komma.

Vi informerar om  rätttigheter och skyldigheter.

Din kontaktkvinna hjälper dig och kan följa med till polis och sociala myndigheter.

lycksele@roks.se · tel 0950-372 11

w10