Kvinnojouren
Kvinnojouren

 

 

Jourtelefonen

Ring 0950-372 11

De som svarar är jourkvinnor med bred erfarenhet av att lyssna.

Mejladress: lycksele@roks.se

Vid akut fara - ring 112

lycksele@roks.se · tel 0950-372 11

w10