Kvinnojouren
Kvinnojouren

Vet du att...

Minst 16 kvinnor dödas varje år av en närstående/ tidigare närstående man.

46 % av alla kvinnor har blivit utsatta för våld av en man efter sin 15-årsdag.

31 % av kvinnorna har utsatts för våld av en man före sin 15-årsdag.

34 % av kvinnorna har utsatts för sexuellt våld av någon man. 

Misshandlare går inte i pension.

WHO  informerar om att var 3:e kvinna i världen kommer att bli misshandlad och att var 5:e flicka under 15 år kommer att  bli våldtagen.

14000 program pågår i USA för män som begått våld mot flickor/kvinnor

14000 kvinnor dödas varje år i Ryssland av sina anhöriga män.

14000 män våldtas av andra män i fängelserna i USA.

Mäns våld finns och måste stoppas.

lycksele@roks.se · tel 0950-372 11

w10